Aktuality:

Akce:

Datum Čas Účinkující Název akce Místo konání
24.10.2019 17:00 Sbor Angeli Cantanti

Koncert - Broln

KD Kyjov
25.10.2019 17:00 Žáci a učitelí ZUŠ

Dubňany na prahu třetího tisíciletí

KD Dubňany
27.10.2019 16:00 Sbor

Benefiční koncert

kostel Svatobořice-Mistřín
27.10.2019 18:00 J:R:Bnd

Lampionový průvod

Ratíškovice
30.10.2019 17:00 CM Lúka

Setkání seniorů

Čejč
29.11.2019 18:00 J:R:Band

Rozsvěcování vánočního stromku

Ratíškovice
30.11.2019 18:00 J:R:Band

Vánoční dílničky

Ratíškovice
1.12.2019 14:00 CM Malena

Andventní dílničky

Ratíškovice
1.12.2019 18:00 Sbor Koncert s BROLNem Besední dům Brno
14.12.2019 18:00 J:R:Band

Zimní radovánky

Dubňany
19.12.2019 16:30 Žáci a soubory ZUŠ

Vánoční koncert

KD Dubňany
21.12.2019 17:00 CM Lúka

Adventní zpívání

Čejč
13.2.2020 15:00 Žáci ZUŠ Dubňany

Školní kolo soutěže

sál ZUŠ Dubňany
2.4.2019 16:30 Žáci ZUŠ Dubňany

Školní koncert

sál ZUŠ Dubňany
3.5.2019 15:00 J:R:Band

Vystoupení pro seniory

Milotice
25.6.2019 16:30 Absolventi ZUŠ

Absolventský koncert

sál ZUŠ Dubňany

 

skola index page

Vítáme Vás na oficiální internetové prezentaci Základní umělecké školy v Dubňanech

ZUŠ Dubňany vznikla na základě předešlých hudebních kurzů, které probíhaly v budově kulturního domu v Dubňanech. Tyto kurzy vedli p.uč. Pavel Varmuža a Tomáš Hanák. Jelikož zájemců o výuku neustále přibývalo, rozhodlo zastupitelstvo města Dubňan založit zde ZUŠ. Tímto úkolem byli pověřeni p.uč. Pavel Varmuža a PhDr. Zdeněk Valenta. Po nezbytných administrativních krocích byla 1. října 1995 otevřena ZUŠ v Dubňanech. Její náplní byla výuka hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.

Momentálně se na ZUŠ Dubňany vyučuje hudební a výtvarný obor.

Žáci naší školy se zúčastňují veškerých veřejně kulturních akcí města i okolí. Jsou studenty konzervatoří i vysokých škol hudebního zaměření a je u nich rozvíjen veškerý hudební a výtvarný potenciál. Dále se zúčastňují taktéž soutěží vyhlášených MŠMT České republiky a umísťují se na dobrých pozicích v rámci celé České republiky.

Postupem doby byla zřízena detašovaná pracoviště v obcích Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín a naposled v Rohatci.

Tato pracoviště byla zřízena na základě zájmu jednotlivých obecních úřadů, což svědčí o dobré prestiži naší školy.

Naše škola se svými aktvitami podílí na kulturním životě a na výchově mládeže v jednotlivých pracovištích a tím zároveň preventivně bojuje proti kriminalitě v Dubňanech a okolí.

Podkategorie