Aktuality:

 

10.-14. 6. 2019 Přijímací talentové zkoušky10.-14. 6. 2019 Přijímací talentové zkoušky

Akce:

Datum Čas Účinkující Název akce Místo konání
11.a 13. 6. 2019  13:00-17:00  hudební obor

Přijímací talentové zkoušky

 ZUŠ Dubňany
10. a 12. 6. 2019 14:00- 16:00 výtvarný obor

Přijímací talentové zkoušky

ZUŠ Dubňany
10. a 14. 6. 2019 14:00-17:00 hudební obor

Přijímací talentové zkoušky

Svatobořice-Mistřín
10. a 11. 6. 2019 14:00-17:00 hudební obor

Přijímací talentové zkoušky

Ratíškovice
13. 6. 2019 14:00-17:00 hudební obor

Přijímací talentové zkoušky

Rohatec
11.6.2019 17:00 žáci ZUŠ Svatobořice-Mistřín

Absolventský koncert

KD Svatobořice-Mistřín
13.6.2019 18:00  Smyčcové oddělení, CM Malena

Závěrečný koncert 

Ratíškovice 
17.6.2019 19:00 CM Lúka

Koncert

Hodonín - lázně
17.6.2019 16:30 žáci ZUŠ Svatobořice-Mistřín

Koncert

kostel Svatobořice-Mistřín
19.6.2019 18:00 Smyčcové oddělení, CM

Závěrečný koncert

Čejč
19.6.2019 16:00 CM Malena, J:R:Band

Akademie pro Afriku

Ratíškovice
 20.6.2019  16:30  Absolventi a soubory ZUŠ Dubňany

 Závěrečný koncert

sál ZUŠ Dubňany 

 

skola index page

Vítáme Vás na oficiální internetové prezentaci Základní umělecké školy v Dubňanech

ZUŠ Dubňany vznikla na základě předešlých hudebních kurzů, které probíhaly v budově kulturního domu v Dubňanech. Tyto kurzy vedli p.uč. Pavel Varmuža a Tomáš Hanák. Jelikož zájemců o výuku neustále přibývalo, rozhodlo zastupitelstvo města Dubňan založit zde ZUŠ. Tímto úkolem byli pověřeni p.uč. Pavel Varmuža a PhDr. Zdeněk Valenta. Po nezbytných administrativních krocích byla 1. října 1995 otevřena ZUŠ v Dubňanech. Její náplní byla výuka hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.

Momentálně se na ZUŠ Dubňany vyučuje hudební a výtvarný obor.

Žáci naší školy se zúčastňují veškerých veřejně kulturních akcí města i okolí. Jsou studenty konzervatoří i vysokých škol hudebního zaměření a je u nich rozvíjen veškerý hudební a výtvarný potenciál. Dále se zúčastňují taktéž soutěží vyhlášených MŠMT České republiky a umísťují se na dobrých pozicích v rámci celé České republiky.

Postupem doby byla zřízena detašovaná pracoviště v obcích Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín a naposled v Rohatci.

Tato pracoviště byla zřízena na základě zájmu jednotlivých obecních úřadů, což svědčí o dobré prestiži naší školy.

Naše škola se svými aktvitami podílí na kulturním životě a na výchově mládeže v jednotlivých pracovištích a tím zároveň preventivně bojuje proti kriminalitě v Dubňanech a okolí.

Podkategorie