Zápis do ZUŠ Dubňany

O Škole

Základní umělecká škola Dubňany logicky navazuje na předchozí vývoj hudebního školství a kulturních tradic regionu. ZUŠ Dubňany vznikla na základě předešlých hudebních kurzů, které probíhaly v budově kulturního domu v Dubňanech. Tyto kurzy vedl pan učitel Pavel Varmuža a pan Tomáš Hanák. Jelikož zájemců o výuku neustále přibývalo, rozhodlo zastupitelstvo města Dubňan založit zde ZUŠ. Po nezbytných administrativních krocích byla 1. října 1995 otevřena ZUŠ v Dubňanech. V ZUŠ Dubňany vzděláváme žáky ve dvou uměleckých oborech: hudebním a výtvarném. Naši školu navštěvuje každým rokem okolo 300 žáků.

Oba vyučované obory jsou na vynikající úrovni, která je ověřována interními koncerty v ZUŠ, veřejnými vystoupeními, účastí na vernisážích, výstavách, soutěžích, přehlídkách, představeních a koncertech. Toto dokládají přední umístění v krajských kolech, ale i postupy do celostátních kol soutěží ZUŠ. ZUŠ Dubňany sídlí v nové, respektive zrekonstruované a přistavěné, krásné budově. Díky velké investici zřizovatele má škola vlastní budovu, která skýtá vše potřebné, zejména dostatečné prostorové kapacity pro kvalitní moderní výuku hudebního a výtvarného oboru. Pro žáky jsou k dispozici dostatečné počty hudebních nástrojů k zapůjčení.

Výtvarný obor zde má vynikající zázemí, kde vyučujeme modelování, keramiku a naleznete zde výtvarný ateliér. Postupem doby byla zřízena detašovaná pracoviště v obcích Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín a naposled v Rohatci. Tato pracoviště byla zřízena na základě zájmu jednotlivých obecních úřadů, což svědčí o dobré prestiži naší školy. Každoročně odchází několik žáků ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Především se ale našim pedagogům podařilo vychovat stovky mladých lidí, kterým se umění stalo každodenní potřebou. Za takřka 25 let své činnosti se ZUŠ Dubňany stala nedílnou součástí kulturně - společenského života nejen našeho města a okolí, ale i celého regionu.