Zápis do ZUŠ Dubňany

Výtvarný obor

Výtvarný obor na dubňanské ZUŠ má dlouholetou tradici. Začínal v únoru 1997, pod vedením paní učitelky Alexandry Kaňovské, na bývalém dětském zdravotním středisku v Dubňanech. Snaha je neustále zvyšovat kvalitu výuky tohoto oboru a k tomu napomáhá i postupné materiální vybavení atelieru a vytváření jeho zázemí.

Obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávací obsah tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti, současně prohloubuje jejich výtvarné cítění a kreativitu.

Práce ve výtvarném oboru se uskutečňuje pomocí klasické výuky a těmi jsou kresba, malba, grafika a modelování. Volnost a spontánnost, doplněná předcházející řemeslnou průpravu, dává žákům možnost spojit talent a dovednost.

Ti nejlepší žáci jsou připravováni v rozšířeném studiu k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením, zde si během lekcí prohlubují své znalosti a dovednosti. Žáci své práce prezentují na výstavách školy nejen na závěr školního roku, ale i v jeho průběhu.

Výtvarným oborem prošlo za ta léta na tisíc žáků. Během těchto let se žáci pravidelně zúčastňovali různých výstav a výtvarných soutěží, kde získali mnohá ocenění za svoje výtvarné práce.

V průběhu těchto let bylo přijato osm žáků na školy s výtvarným zaměřením, z toho někteří navázali studiem na vysoké škole. Mnozí žáci pokračují ve výtvarném projevu a ztvárňují své představy různými výtvarnými technikami i mimo svůj současný profesní život a mnohé studium ovlivnilo při výběru budoucího povolání, kde je potřebný výtvarný cit a řemeslná zručnost.

Vyučující výtvarného oboru Lucie Kaňovská