Zápis do ZUŠ Dubňany

Taneční obor

-Představení pedagoga tanečního oboru:

Mgr. Dagmar Nejedlá - taneční pedagog a choreograf

Vystudovala obor Taneční umění na JAMU a doplňkové studium na DUNCEN CENTRE konzervatoři a na AMU v Praze. Vyučovala na brněnských ZUŠ, je členkou odborné rady NIPOS ARTAMA pro scénický tanec, je zvána do odborných porot tanečních přehlídek a soutěží, přispívá do oborového časopisu pam pam. Působila jako okresní metodička pro Brno město, dlouhodobě působila jako místopředseda spolku Taneční scéna, vedla kurzy dalšího vzdělávání pro učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, externě spolupracovala s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě. Její choreografie získávaly ocenění na celostátních soutěžích ZUŠ, na celostátních přehlídkách dětského scénického tance v Kutné Hoře a přehlídkách mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.

-Představení tanečního oboru:

Přípravné studium pro děti 5 - 7 let. Základní studium pro děti 7 - 14 let. 

Obsahem studia bude přípravná taneční výchova, taneční průprava, starší děti se budou seznamovat se současnými tanečními technikami, se základy lidového a klasického tance. Součástí hodin budou taneční improvizace a společná tvorba choreografií. Cílem taneční výchovy je rozvíjení harmonického pohybu dětí, vedení k vyšší pohybové a taneční koordinaci, rozvíjení hudebního a prostorového cítění, směřování k taneční tvorbě cestou pohybových a tanečních improvizací. Během školního roku se budeme setkávat s rodiči na otevřených hodinách a na závěr školního roku budeme připravovat taneční představení v Kulturním domě v Dubňanech.