Zápis do ZUŠ Dubňany

Úspěchy žáků školy

Školní rok 2021/2022

 

Ústřední kolo soutěže ve hře na cimbál Mikulov:

Josef Herman – 1. místo II. kategorie (učitel Petr Spěvák)

Petr Martykán – 1. místo III. kategorie (učitel Petr Spěvák)

Ústřední kolo soutěže ve hře souborů lidové hudby Mikulov:

Cimbálová muzika ZUŠ Dubňany – 1. místo (učitel Pavel Varmuža)

Ústřední kolo soutěže ve hře na trubku Praha:

Zbyněk Kopecký – 1. místo (učitel Jaromír Augustin)

Ústřední kolo v komorním zpěvu Turnov:

Pěvecké trio A+P+L (Anastázie Martykánová, Petr Martykán, Lucie Varmužová) - 3. místo (učitelka BcA. Klára Strýčková, korepetice Kateřina Martykánová)

Pěvecké duo K+A (Kateřina Martykánová, Adéla Řiháková) - 2. místo (učitelka BcA. Klára Strýčková, korepetice Kateřina Martykánová)

Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek:

Štěpán Vašíček – učitel BcA. Kryštof Neduchal, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, obor: hra na trubku

Václav Varmuža – učitel MgA. Petr Varmuža, Konzervatoř Brno, obor: hra na housle

Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu:

1. místo s postupem do krajského kola

Ester Niklová - 0. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

Pěvecké trio A+P+L (Anastázie Martykánová, Petr Martykán, Lucie Varmužová) - II. kategorie, BcA. Klára Strýčková

Pěvecké duo K+A (Kateřina Martykánová, Adéla Řiháková) - III. kategorie, BcA. Klára Strýčková

1. místo

Petr Martykán - II. kategorie, BcA. Klára Strýčková

Anastázie Martykánová - IV. kategorie, BcA. Klára Strýčková

Lucie Varmužová, IV. kategorie, BcA. Klára Strýčková

Barbora Zlámalová, VI. a) kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

2. místo

Štěpán Rolenc - I. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

Victoria Stará, II. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

Julie Molnárová, V. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

3. místo

Valerie Stará - I. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

Nikola Ševčíková, I. kategorie, MgA. Iva Karageorgieva

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 2. 3. 2022:

Hra na saxofon

Filip Polášek - 1. místo s postupem, učitel MgA. Ján Gašpárek

Veronika Šparglová - 1. místo s postupem, učitel MgA. Ján Gašpárek

Šimon Sabáček - 1. místo s postupem, absolutní vítěz, učitel MgA. Ján Gašpárek

Pavel Esterka - 1. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Ondřej Havelka - 1. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Adriana Vargová - 1. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Hra na klarinet

Lenka Lačňáková - 2. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Ondřej Gajdík - 3. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Jakub Ryba - 2. místo, učitel MgA. Ján Gašpárek

Hra na příčnou flétnu

Michaela Pekaříková - 1. místo, učitelka MgA. Pavlína Hajná

Kristýna Žaliová - 2. místo, učitelka MgA. Pavlína Hajná

Hra na zobcovou flétnu

Izabela Hubáčková - 1. místo, učitel Josef Příkaský

Natálie Kundratová - 3. místo, učitel Josef Příkaský

Zuzana Tomanová - 3. místo, učitel Jaromír Augustin

Kamila Tomanová - 3. místo, učitel Jaromír Augustin

Okresní kolo soutěže ve hře na bicí nástroje 2. 3. 2022:

Natálie Kundratová - 2. místo, učitel Jaromír Augustin

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 3. 3. 2022:

Hra na trubku

Zbyněk Kopecký - 1. místo s postupem, učitel Jaromír Augustin

Marián Molnár - 1. místo s postupem, učitel Josef Příkaský

Štěpán Vašíček - 1. místo s postupem, učitel BcA. Kryštof Neduchal

Hra na tubu

Vojtěch Ryba - 2. místo, učitel Josef Příkaský

Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu – Brno

Ester Niklová - 2. místo, učitelka MgA. Iva Karageorgieva, korepetice Kateřina Martykánová

Pěvecké trio A+P+L (Anastázie Martykánová, Petr Martykán, Lucie Varmužová) - 1. místo s postupem do celostátního kola, učitelka BcA. Klára Strýčková, korepetice Kateřina Martykánová

Pěvecké duo K+A (Kateřina Martykánová, Adéla Řiháková) - 1. místo s postupem do celostátního kola, učitelka BcA. Klára Strýčková, korepetice Kateřina Martykánová

Okresní kolo soutěže ve hře souborů lidové hudby 24.3.2022:

Cimbálová muzika ZUŠ Dubňany – 1. místo s postupem do krajského kola, učitel Pavel Varmuža

Okresní kolo soutěže ve hře na cimbál 24.3.2022:

Josef Herman – 1. místo s postupem do krajského kola, učitel Petr Spěvák

Petr Martykán - 1. místo s postupem do krajského kola, učitel Petr Spěvák

Krajské kolo Jihomoravského kraje ve hře na dechové nástroje – Brno:

Hra na saxofon, učitel MgA. Ján Gašpárek:

Filip Polášek - 2. místo

Veronika Šparglová - 1. místo

Šimon Sabáček - 2. místo

Hra na trubku:

Marián Molnár - 2. místo, učitel Josef Příkaský

Zbyněk Kopecký - 1. místo, učitel Jaromír Augustin

Štěpán Vašíček - 1. místo, učitel BcA. Kryštof Neduchal

Školní rok 2020/2021

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • Václavem Červínkem na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na housle (připravující učitel ZUŠ Dubňany: MgA. Petr Varmuža)

Školní rok 2019/2020

 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
  • Marií Hajnou na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na cimbál (připravující učitel ZUŠ Dubňany: MEd. Petr Spěvák)
    

Školní rok 2018/2019

 • 1. místo v soutěži Mezinárodní festival cimbálu
  • Marie Hajná
 • 1. místo v ústředním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Sborový zpěv
  • Angeli cantanti
 • 2. místo v soutěži přípravných sborů Turnov
  • Pěvecký sbor ZUŠ Dubňany
 • 1. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Sborový zpěv
  • Angeli cantanti
 • 1. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Sborový zpěv
  • Pěvecký sbor ZUŠ Dubňany
 • 2. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Komorní hra s převahou dechových nástrojů
  • Saxofonový kvartet
 • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Komorní hra s převahou dechových nástrojů
  • Klarinetový kvartet
 • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Komorní hra s převahou dechových nástrojů
  • Trio příčných fléten

Školní rok 2017/2018

 • 2. místo v ústředním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Komorní zpěv
  • pěvecké trio NKA

Školní rok 2016/2017

 • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • Jan Hajný
 • 1. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na klavír
  • Jakub Látal
 • 2. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na housle
  • Václav Varmuža
 • 3. místo v okresním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na klavír
  • Julie Molnárová
 • 1. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • Jan Hajný
 • 2. místo v ústředním kole soutěže vyhlášené MŠMT - Hra na kontrabas
  • Jan Hajný
 • Pěvecká soutěž Olomouc 2016
  • Čestné uznání
   • Julie Molnárová - kategorie I.
   • Adéla Řiháková - kategorie 4. mladší
 • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • Martinem Vašulkou na Konzervaroř Brno a Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na housle (připravující učitel ZUŠ Dubňany: MgA. Petr Varmuža)
  • Jiřím Šupálkem na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do oboru hra na trubku (připravující učitel ZUŠ Dubňany: Josef Příkaský)

Školní rok 2015/2016

 • 1. místo v krajském kole soutěže ve sborovém zpěvu vyhlášené MŠMT
  • Pěvecký sbor ZUŠ Dubňany
 • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • Markétou Francovou na SOU tradičních řemesel a Vyšší odbornou školu v Brně do oboru Design interiéru (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Lucie Kaňovská)
  • Markétou Varmužovou na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do oboru hra na varhany (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Kateřina Martykánová)
  • Alinou Trefilovou na Střední školu Strážnice do oboru Modelářství a návrhářství oděvů (připravující učitelka ZUŠ Dubňany: Lucie Kaňovská)

Školní rok 2014/2015

Výsledky okresního kola soutěže - dechy
Výsledky okresního kola soutěže - sólový a komorní zpěv

 • 2. místo v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT - Trombon
  • Rostislav Blaha
 • 3. místo Beat Forum Gbely
  • Mladý band ZUŠ Dubňany
 • 2. místo v okresním kole soutěže cimbálových muzik vyhlášené MŠMT
  • Malá CM ZUŠ Dubňany
 • 4. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Čarovné barvy země
  • Obraz: Sv. Liborio, autoři: Natálie Králíková, Šárka Mrkosová,David Foltýn, Adam Křeček
  • 2. kategorie - Paměť národa (Místopisné pověsti)

Školní rok 2013/2014

 • Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • Václavem Sládkem na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci do oboru hra na trombon (připravující učitel ZUŠ Dubňany: Josef Příkaský)
 • 2. místo v krajském kole soutěžní přehlídky pro jazzové a taneční orchestry
  • Mladý band ZUŠ Dubňany